2021 | IMA InfoDay

Novinkou letošního roku byl simultánní překlad odborných přednášek a také jejich offline záznam pro následné zhlédnutí nejen pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, ať už kvůli pracovní vytíženosti, nemoci nebo karanténě.

Tomáš Trpišovský Zahájení, úvodní slovo video z přednášky pdf ke stažení
Jiří Bárta, Jan Schlechter, Karel Kalivoda Novinky v identifikačních systémech IMA video z přednášky pdf ke stažení
Michael Tüllmann WITTE Digital — Introduction of flinkey & beyond video z přednášky pdf ke stažení
Jiří Havlík, Michal Kašpárek Novinky v oblastech grantových projektů s účastí IMA video z přednášky pdf ke stažení
Michal Kotrouš OKbase — základy docházkového systému video z přednášky pdf ke stažení
Věra Šmídová ElA blockchain nejsou kryptoměny video z přednášky pdf ke stažení
Miroslav Husák Mikro/nano — novinky a výhled video z přednášky pdf ke stažení
Tomáš Bureš Využití ML a NN v embedded systémech pro rozpoznání gest video z přednášky pdf ke stažení
Jaap Kautz Eurostars SACON — Smart access control for smart buildings video z přednášky pdf ke stažení
Jaroslav Kadlec Autosar — Automotive technologie v praxi video z přednášky pdf ke stažení
Josef Lazar Moderní technologie Ústavu přístrojové techniky AV ČR video z přednášky pdf ke stažení
Jakub Rozkydal ISIC — identifikační systémy na školách video z přednášky pdf ke stažení

InfoDay je tradičním přátelským setkáním zaměstnanců IMA, partnerů a zákazníků spojeným s prezentací firemních novinek a nahlédnutím do zajímavých evropských projektů. V minulých letech se InfoDay konal v Planetáriu nebo ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, letošní InfoDay 2021 hostily ve čtvrtek 11.11. od 13 h historické kulisy Zámku Troja.

Souvislou řadu každoročních setkání narušil v loňském roce covidový lockdown, proto letos nebylo nic ponecháno náhodě. Aby se mohla uskutečnit osobní setkání, která v dnešní době tak chybí, byla důsledně dodržována veškerá protiepidemiologická opatření. Kontrolovala se bezinfekčnost účastníků, nejen ověřením QR kódů potvrzujících očkování či test, ale i IR měřením teploty pomocí autonomního terminálu, který bezkontaktně vyhodnotí teplotu lidského těla s přesností na 0,3 °C během 0,5 sekundy. Pro neočkované bez aktuálního testu byl k dispozici samotest přímo před vstupem na akci.

Záměrem přednáškových bloků bylo ukázat dlouhodobou filozofii společnosti IMA, snahu o pochopení směru rozvoje mikroelektroniky a o promítnutí novinek do konkrétních inovací vlastních produktů a systémů společnosti IMA.

První blok přednášek již tradičně zahájil ředitel společnosti Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., který kromě definování stručného rámce setkání, zdůraznil především strategické posílení IMA zapojením do skupiny WITTE Automotive.

O novinkách IMA a příkladech jejich praktického využití u zákazníků informoval nejen obchodní ředitel společnosti Ing. Jiří Bárta, ale i Jan Schlechter a Ing. Karel Kalivoda. Nezapomněli zmínit ani vize rozvoje klíčových IMA produktů.

Jedním článků skupiny WITTE Automotive je i WITTE Digital se svým specifickým přístupovým systémem Flinkey pro automotive. Na základě prezentovaných výsledků zástupce WITTE Digital Michaelem Tüllmannem, se ukazuje vize integrace systému IMAporter do aplikací pro německý trh jako proveditelná, stejně jako představa využití IMA jako vývojového centra pro skupinu WITTE.

Informace o vybraných mezinárodních projektech IMA v oblasti automotive – AI4CSM, ArchitectECA2030, NewControl, AI4DI, STORAIGE, včetně příkladů dosažených výsledků přednesli Ing. Jiří Havlík a Ing. Michal Kašpárek, PhD.

O přestávce nečekalo návštěvníky pouze svatomartinské občerstvení, ale také 8 výstavních stánků, kde byly prezentovány inovativní produkty jak z produkce IMA, tak i spolupracujících firem. Své produkty představily spolupracující firmy WITTE Digital, OKsystem i ASSA Abloy. Nechyběla ani ukázka výsledků výzkumných projektů SACON, DAIS, AFarCloud, AI4P a dalších.

Po přestávce už byl prostor věnován expertům z akademické i průmyslové sféry.

Příklad úspěšné integrace docházkového systému OKbase s elektronickou identifikací IMA prezentoval Michal Kontrouš ze společnosti OKsystem.

Ing. Věra Šmídová seznámila účastníky s příklady využití blokchainové platformy, která byla připravena pro komerční využití v rámci Elektrotechnické asociace České republiky (ElA), jejímž členem je IMA od jejího založení.

Evoluční vývoj klasické mikroelektroniky již narazil na fyzikální hranice. Vize prezentovaná prof. Ing. Miroslavem Husákem, CSc. předvídá nejen použití nových neobvyklých materiálů, ale naznačuje i změnu paradigma spočívající mimo jiné v přechodu ke kvantovým počítačům, počítačovému učení, umělé inteligenci…

Prezentace Tomáš Bureše stručně ukázala konkrétní užití neuronové sítě pro rozpoznávání gest. Zajímavostí je úsporná implementace v jednoduchém procesoru RH850, na které dlouhodobě pracuje výzkumný tým IMA.

V rámci mezinárodního projektu SACON byla připravena integrace identifikačního systému IMAporter s lokalizačním systémem nizozemské společnosti EVALAN zastoupené Jaapem Kautzem, MSc., PhD. Řešení je určeno pro chytré budovy a využívá standard bGrid®.

Rámcovou informaci o komplexním standardu Autosar dokreslil doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. na praktické implementaci elektroniky longboardu s přenosem provozních dat do náramku/hodinek.

InfoDay navštívil i ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav představuje absolutní světovou špičku v oblasti elektronové mikroskopie a dalších speciálních zařízení. Výčet jeho aktivit a vybraných výsledků je inspirací pro mikroelektronické vizionáře.

Jako poslední z přednášejících Mgr. Jakub Rozkydal představil společnost GTS Alive, celosvětově působícího vydavatele studentských identifikačních karet ISIC. Ve spolupráci s IMA připravuje přechod k mobilním identifikátorům, a to na základě využití identifikační platformy IMAporter.

Po skončení přednášek se otevřel prostor pro rozhovory, výměny zkušeností, prohlídku zámeckých prostor a kdo měl chuť osvěžit se po náročném odpoledni zvuky a vůněmi nočního pralesa, mohl navštívit skleník Fata Morgana, kde byly ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha připraveny komentované prohlídky.

InfoDay 2021 se vydařil podívejte se na video

Děkujeme všem 120 hostům, přednášejícím i vystavovatelům,
se kterými jsme se mohli setkat v rámci InfoDay 2021