Recnici | IMA InfoDay

TOMÁŠ TRPIŠOVSKÝ

Ředitel
IMA s.r.o.

JIŘÍ BÁRTA

Obchodní ředitel
IMA s.r.o.

JIŘÍ HAVLÍK

Vedoucí střediska telematických aplikací
IMA s.r.o.

JAN SCHLECHTER

Obchodní manažer
IMA s.r.o.

EREL ROSENBERG

Ředitel
DFCR AG

MIROSLAV HUSÁK

Vedoucí katedry mikroelektroniky
FEL ČVUT v Praze

ALEŠ RICHTER

MTI
Technická univerzita v Liberci

JAROSLAV KADLEC

Jednatel
2KSYS s.r.o.